ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  FRAM

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Ziem Zachodnich klasy Omega

Gudowo 2017

Termin i lokalizacja regat: 13/05/2017 GUDOWO. Jez. LUBIE

Organizator: Yacht Club Jermak , Polski Związek Klasy Omega i Powiat Drawski

Kontakt : jermak@jermak.com

pphujedrek@o2.pl 603-057-720

Daniel Sokołowski info@klasaomega.pl tel.: 507-135-366

Piotr Jermakow - Jermak jermak@jermak.com tel.: 604-666-5501. Regaty zostaną  rozegrane w dniu 13/05/2017,na jeziorze LUBIE, Wielkie Jeziora Drawskie

Regaty są   zawodami   o Puchar Ziem Zachodnich  w Klasie   Omega 

2. Biuro regat:  Przystań YC Jermak, Gudowo 31A, 78-500 Drawsko Pomorskie

3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 - 2020

http://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020-[20946].pdf ,

Przepisami Regatowymi Klasy Omega, oraz Instrukcją Żeglugi

4. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min jednego wyścigu

5. Zgłoszenia do regat przyjmujemy w dniu 12/05/2017 r. w godz. od 1600 do 2000 

oraz w dniu 13/05/2017r w godzinach 0830 ­ 0930 na drukach dostarczonych przez

organizatora

6. Wpisowe do regat wynosi 75 zł od jachtu

7. Instrukcja   Żeglugi zostanie opublikowana przez Sędziego Głównego Regat w dniu 12.05.2017.

Wszystkie   inne   komunikaty   umieszczane   będą   na   tablicy   ogłoszeń   Komisji Sędziowskiej 

8. Organizator zapewnia nieodpłatnie: miejsce do wodowania u postoju jachtów, miejsca campingowe dla chętnych, parking dla samochodów oraz przyczep, sanitariaty oraz wsparcie szkutnicze I żaglomistrzowskie.

9.Uroczyste podniesienie bandery I proporca YCJ oraz rozpoczęcie regat odbędzie się 13/05/2017 o godzinie 1000. 

10.Start do I- go wyścigu planowany jest na godzinę 1130

11.Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego

12. Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu będzie podany nie później niż o godz. 1400

w dniu 13/05/2017

  15. Przewiduje się rozegranie do 5 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów,

najgorszy wynik zostanie odrzucony.

16.Do obliczenia wyników stosowany będzie system „Małych Punktów”

17.Nagrody:   ­   Zawodnicy   sklasyfikowani   na   miejscach   I - III   otrzymują   puchary  

i dyplomy.

18. Załogi   uczestniczące   w   regatach   mają   obowiązek   przestrzegania   przepisów

żeglugowych:

a) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 z

2001 r.)

b) Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia  6 maja  1997r, w  sprawie określenia

warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.

358 z 1997r.)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz.

2072 z 2003r.)

d) Lokalnych przepisów  żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu  Żeglugi

Śródlądowej

19.Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez

Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego

Przekazu, oraz  w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .

20.Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować  się  taka ilość  osób jaka została

zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej lub ustnej) o zmianę członka załogi

należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu do Komisji Regatowej. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego

21.Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna

z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników

regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez

zawodnika lub jego jacht wynikającą  z udziału w regatach

22.Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób

albo śmierć wynikłą w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po

regatach 

23.Ubezpieczenie:  sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas

wyścigów   polisę   OC   obejmującą   w   swym   zakresie   zdarzenia   wynikłe   podczas

wyścigówZa Yacht Club JermakPiotr Jermakow - Jermak


Puchar Ziemi Zachodniej i Mistrzostwa okręgu w klasie Omega

1.Termin regat na rok 2017 :

13.05 - Gudowo
26.06 - Barlinek
15.07 - Międzyrzecz  
22.07 - Miedwie
19.08 - Szczecin
09.09 - Myślibórz

Zasady te same co w zeszłym roku jedyną zmianą będzie kwota wpisowego wspólnie ustaliliśmy że wyniesie 75zł.
Z tego 60zł tak jak do tej pory będzie trafiało do klubu a kwota o którą podniesiono będzie trafiała do osobnej puli z której zostaną ufundowane nagrody rzeczowe i dyplomy na podsumowanie sezonu.


2. Regaty rozgrywane będą bez podziału na Sport, Standard i inne.
3. Zabronione jest stosowanie spinakera, oraz trapezy.
4. Organizator jest zobowiązany zorganizować sędziego z uprawnieniami, oraz zobowiązać uczestników regat do ubezpieczenia.
5. Wpisowe do regat wynosi  75 zł od załogi.
6. Regulamin w załączeniu / zmiana do punktacji końcowej liczone są cztery najlepsze regaty, najsłabszy jest odrzucony/

Klasyfikacja:Regulamin:

Regulamin Pucharu Ziemi Zachodniej w Klasie Omega

1. W sezonie 2015 planuje się rozegranie pięciu regat rangi Pucharu Ziemi Zachodniej
2. Prowadzona będzie klasyfikacja roczna sterników .
3. Do punktacji pucharowej będą liczone cztery najlepsze wyniki regat.
4. W regatach mogą startować zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w Stowarzyszeniu Polski Związek Klasy Omega.
5. Klasyfikacja roczna obejmuje zespoły regatowe reprezentowane przez sterników. Załogi jachtów oraz same jachty mogą być zmienne.
6. Protesty zawodników składane w czasie trwania regat w oparciu o przepisy regatowe, techniczne oraz komunikaty /Przed zawodami Komisja Sędziowska w sposób jasny przedstawi sposób przyjmowania protestów./ Komisji Sędziowskiej są nieodpłatne.
7. Wymagane jest ubezpieczenie OC chroniące ludzi i sprzęt zawierające opcję startu w regatach.
8. Ustala się wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w regatach na 60,00PLN od załogi
9. Regaty uznane zostaną jako liczone do Rankingu Pucharu Ziemi Zachodniej po rozegraniu co najmniej jednego wyścigu.
10. Regaty rozgrywane są zgodnie z „Zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich nie objętych systemem rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego”
11. Przy obliczaniu rankingu stosowa będzie następująca punktacja:

Miejsce Ilość punktów za regaty
1 - 100
2 - 95
3 - 91
4 - 88
5 - 86
6 - 85
7 - 84
....itd - kolejne miejsca -1.

12. Obowiązującą trasą regat jest trasa góra-dół z boją rozprowadzającą na górze trasy i w miarę możliwości z bramką na dole trasy.
13. W czasie regat rozgrywanych na Morzu lub Zatoce dopuszcza się ustawienie tras trapezowych..

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl